Waarom belastingontwijking uw morele plicht is en hoe u belasting kunt ontwijken

Published on 2 May 2013

Tijdens Café Bastiat van 16 april 2013 (*) verzorgde Toine Manders een prikkelende lezing over het hoe en waarom van belastingontwijking. Dhr Manders is voorzitter van de Libertarische Partij (LP) en directeur van het Haags Juristen College, dat gespecialiseerd is in belastingontwijking. Hij gaf de lezing dan ook met twee petten op.

Met zijn LP pet op schetst hij eerst het beeld van de overheid: niet een vrijgevige weldoener, maar een inhalige rover die geweld niet schuwt. Belastingen zijn gelegaliseerde roof. Belastingontduiking ziet hij als een moreel recht, je verzet je immers ook tegen diefstal. Belastingontwijking ziet hij als een plicht, want willens en wetens meer belasting betalen dan mogelijk komt neer op het legitimeren van de roofstaat.

Gelukkig zijn er manieren om ons tegen de roofzucht van de overheid te beschermen. Dhr. Manders doet zijn HJC pet op en licht vanaf vanaf 1:20:40 enkele juridische constructies toe waarmee ondernemers en vermogenden belastingen tot een minimum kunnen beperken.

(*) Café Bastiat is de maandelijkse bijeenkomst van de LP Amsterdam (derde dinsdag van de maand). Het doel van Café Bastiat is op een laagdrempelige manier een stimulerende kijk te geven op de fundamenten van de samenleving en de Amsterdammer bekend te maken met het Libertarisch gedachtegoed. Café Bastiat heeft een wisselende invulling. Een lezing, debat, forum, borrel of anderszins. Een ieders input en feedback is daarbij welkom.

Advertenties